Algemeen reglement Trekkertrek Reusel 2024

Entree

Elke bezoeker en deelnemer dient dit jaar een los toegangsticket te kopen via de online ticketshop of aan de kassa.

Privacy
Tijdens het evenement kunnen er foto’s / filmpjes gemaakt worden die gebruikt worden op social media.

Trekkers
De trekkers moeten standaard landbouw- of fabrieks trekkers zijn zonder wijzigingen aan de motor. De motor en de gehele transmissie moeten van het originele type zijn en de originele grille en motorkap moeten gemonteerd blijven. Maximum toerental is 2700 toeren/minuut onbelast.

Banden
Toepassen van stalen kammen op de banden of kettingen is niet toegestaan. Maximale breedte 3 meter. Maximale bandenmaat is aanduiding 900 x ….

Trekhaak
Maximale hoogte van het trekpunt is 50 cm van de grond gemeten in de klasses tot 7500 kg.
Vanaf 7501 kg en hoger ligt de trekhaakhoogte op 60 cm. Het trekpunt moet vast zijn.
Bij voorkeur een inpik oog van minimaal 75 mm doorsnede. Alles wordt aan de weegbrug gecontroleerd en steekproefsgewijs aan de sleepwagen. Trekhaak mag geen topstang verbinding hebben met een punt aan de achteras.

Vering vooras
Deze dient tijdens het trekken op de laagste stand te staan

Klasse-indeling
Gewicht is inclusief chauffeur.

De exacte klasse, wordt nog bekeken.

Eventuele ballastgewichten moeten vast aan de tractor zitten en mogen maximaal 25 cm achter de achterwielen uitsteken. Het aan- en afkoppelen van de sleepwagen moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Verlies van gewicht(en) leidt tot diskwalificatie.

Algemeen
De organisatie wijst er nadrukkelijk op dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor een voldoende WA-dekking die ook geldig is voor een evenement als Trekkertrek. Gelieve uw verzekeraar hiervoor te contacteren.

De organisatie is gevrijwaard van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van deelname aan deze wedstrijd.

 • Een trekker moet altijd veilig bestuurd worden en voldoen aan dit technisch reglement.
 • Een deelnemer mag zijn trekker pas verlaten als zijn motor geheel stilstaat.
 • Alleen de bestuurder mag zich op de rijdende trekker bevinden.
 • Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen – binnen de 1 minuut en op aanwijzing van de eerste vlagger.
 • Alleen de bestuurder met zijn helper worden op de wedstrijdbaan toegelaten.
 • De bestuurder moet tijdens de trek poging blijven zitten.
 • Een trekker mag slechts éénmalig in dezelfde klasse deelnemen.
 • Een trekker mag maximaal in 2 klasse deelnemen!!!
 • Elke trekker is voorzien van een duidelijk startnummer, dit startnummer dient aan de rechterzijde van de trekker geplakt te worden.
 • Een deelnemer mag voor zijn trek poging geen alcoholische dranken gebruiken!!
 • Ook is het verboden om zelf drank mee te nemen op het terrein; door het betalen van een consumptie kunnen wij volgend jaar weer een wedstrijd houden !!!
 • De plaatselijke weegbrug geldt als juist gewicht!!!
 • De deelnemer dient ten minste 16 jaar oud te zijn en in het bezit van een trekker rijbewijs.
 • De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd.
 • Indien de tractor NIET is uitgerust met een veiligheidscabine, dient deze voorzien te zijn van een deugdelijke veiligheidsbeugel.
 • Op het terrein en op de opstelplaats dient stapvoets te worden gereden, bij overtreding hiervan volgt diskwalificatie !!!

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdjury / organisatie.

Het overige pulling reglement is hier te vinden.

Bij het niet naleven van dit reglement volgt uitsluiting of diskwalificatie voor deze wedstrijddag.

—Organisatie Trekkertrek Reusel—